logo

Introductie

Presentatie

Diensten en Producten

Referenties

Contact

Nieuws

REFERENTIES EN COREFERENTIES

  • Referenties
  • Referenties (2)
  • Referenties (3)
  • Coreferenties

Ondanks dat wij als Uylenbroek Bouw Service pas een korte tijd actief zijn in Maastricht zijn wij erg trots op de tot nu toe behaalde resultaten. Hieronder willen wij dan ook een indruk geven in onze opdrachtgeversfeer en de door ons reeds uitgevoerde opdrachten.

Servatius Wonen, Maastricht
Projectvoorbereiding + projectleiding, aanleg woonwagenlocatie Schorsmolen te Maastricht.
Bouwkundige inventarisatie t.b.v. overdrachtsprotocol aankoop gronden/vastgoed.
Ontwerp en engineering upgraden woonwagenlocatie Koffiemolenweg Maastricht.
Vervaardigen en updaten van meerjarenonderhoudplanningen en begrotingen (mjop)

Woonpunt Maastricht en Mergelland, Maastricht
Ontwerp en engineering t.b.v. herinrichten twee woonwagenlocaties te Margraten.
Ontwerp en engineering update woonwagenlocatie Koffiemolenweg te Maastricht.
Vervaardigen en updaten van meerjarenonderhoudplanningen en begrotingen (mjop)

Partners In Maatwerk Zuid BV, Maastricht
Technisch tekenwerk t.b.v. bouw,- en/of aanlegvergunningen.
Diverse rapportages m.b.t. bouwkundige en civieltechnische problemen.

Academisch Ziekenhuis Maastricht afd. oogheelkunde, Maastricht
Ontwerp, engineering en bouwbegeleiding van een mutatieverbouwing te Maastricht.

Stichting Litemed Kliniek voor Dermatologie & Flebologie, Maastricht
Ontwerp en engineering mutatieverbouwing van een privékliniek te Maastricht.

Gemeente Margraten, Margraten
Ontwerp en engineering t.b.v. herinrichten twee woonwagenlocaties te Margraten.

Architektenburo J. Maussen/Heineken Brouwerij BV
Diverse bouwkundige kostenramingen t.b.v. verbouwingsbudgetteringen
Opstellen van gedetailleerde kostenvergelijkingen van bepalende/specifieke bouwelementen.

Architektenburo J. Maussen/Brand Bierbrouwerijen Nederland BV
Diverse bouwkundige kostenramingen t.b.v. verbouwingsbudgetteringen
Opstellen van gedetailleerde kostenvergelijkingen van bepalende/specifieke bouwelementen.

Dakdekkersbedrijf J. Hendrikx BV, Maastricht
Diverse calculatiewerkzaamheden t.b.v. aanbestedingen.
Diverse bouwkundige opnames en inventarisaties.
Diverse uitrek,- en hoeveelhedenstaten t.b.v. kostprijsberekeningen en calculaties.
Bouwkundige rapportage m.b.t. bouwkundige detailleringen van dakwerk.
Diverse rapportage betreffende het uitbrengen van een dakadvies.

Mulders Bouw BV, Maastricht
Diverse bouwkundige opnames en inventarisaties t.b.v. calculatiewerkzaamheden.
Diverse bouwkundige calculaties, kostprijsberekeningen en bouwkostenramingen.

Calculatiebureau M. Vaessen, Voerendaal
Ondersteunde werkzaamheden aan bouwkundig calculatiewerk t.b.v. een aanbesteding.

Vve In den Gaaper, Rothem
Engineering + bouwbegeleiding poortconstructie app. Gebouw Klinkenberg, Rothem.

Diverse Particulieren
Bouwkundige kostenramingen t.b.v. budgetbepaling verbouwingen.
Bouwkundige kostenramingen bij aankoop van woning (t.b.v. haalbaarheid aankoop).
Bouwkundige aan/verkooprapportages t.b.v. aankoop van woningen of vastgoed.
Ontwerpen en technisch tekenwerk t.b.v. bouw,- en aanlegvergunningen.
Bouwkundige rapportages n.a.v. schadeproblemen (brand, waterschade e.d.).
Bouwbegeleiding verbouwing keuken + woonkamer woonhuis St. Nicolaaststraat 5 Maastricht.
Bouwbegeleiding + controle op meer,- minderwerk verbouwing woonhuis Bergerstraat 39, Maastricht.
Bouwbegeleiding + controle op meer,- minderwerk verbouwing badkamer De Beente 80c, Maastricht.

Ook hebben we een aantal indirecte opdrachtgevers, deze projecten zijn via een referentie een relatie of via een ander kanaal bij ons binnengekomen en door ons uitgevoerd:

Servatius Wonen, Maastricht
Bouwkundige inventarisatie + meerjaren onderhoudsplannen 5 woonwagenlocaties.

Woonpunt Maastricht & Mergelland, Maastricht
Bouwkundige inventarisatie + meerjaren onderhoudsplannen 5 woonwagenlocaties.

Woonpunt Westelijke Mijnstreek, Gulpen-Wittem
Bouwkundige inventarisatie + meerjaren onderhoudsplannen 5 woonwagenlocaties.

Woningstichting Maasvallei, Maastricht
Bouwkundige inventarisatie + meerjaren onderhoudsplannen 5 woonwagenlocaties.

Gemeente Eijsden
Bouwkundige inventarisatie overdrachtsprotocol aan/verkoop ww locatie/vastgoed.

Gemeente Gulpen-Wittem
Bouwkundige inventarisatie overdrachtsprotocol aan/verkoop ww locatie/vastgoed.