logo

Introductie

Presentatie

Diensten en Producten

Referenties

Contact

Nieuws

DIENSTEN EN PRODUCTEN

CALCULATIEWERK EN KOSTENRAMINGEN
Bouwkundige kostenramingen ten behoeve van budgetbepalingen.
Bouwkundige kostenramingen ten behoeve van overdrachtsprotocollen bij aankoop vastgoed.
Bouwkundige kostenramingen van verbouwingskosten.
Bouwkundige kostenramingen bij aan,- en verkoop van een woning.
Bouwkundige kostenramingen bij schadegevallen.
Bouwkundige calculatiewerkzaamheden ten behoeve van aanbestedingstrajecten.
Vervaardigen van bouwkundige eenheid, - en elementenprijzen.
Opstellen van directiebegrotingen.
Inventarisatie en opstellen van een meerjaren onderhoudsplan.
TECHNISCH TEKENWERK
Technisch tekenwerk ten behoeve van bouw,- en aanlegvergunningen.
Technisch tekenwerk ten behoeve van ontruimingsplannen en risico inventarisaties.
Ontwerpen van kleinschalige nieuwbouw en verbouwingen.
Ontwerpen ten behoeve van herindelingen en updaten van vastgoed.
Technisch tekenwerk voor bouwplaatsinrichtingen in alle bouwfasen.
BOUWTECHNISCHE KEURINGEN EN RAPPORTAGES
Aan/Verkoopkeuringen met/zonder rapportages.
Opleveringskeuringen en rapportages.
Bouwtechnische rapportage bij schadegevallen.
Overdrachtsprotocollen bij aan,- en verkoop van vastgoed.
BOUWBEGELEIDING EN PROJECTMANAGEMENT
Het onafhankelijk begeleiden van bouwprojecten in de voorbereidingsfase en uitvoering.
Het onafhankelijk bewaken van kwaliteit en voortgang van bouwprojecten.
Onafhankelijke beoordeling van aannemersprijzen (offertes).
Onafhankelijke controle op meer,- en minderwerken.
Vervaardigen van diverse soorten tijdschema’s en planningen.
WERKVOORBEREIDINGSTRAJECTEN
Bepalen van hoeveelheden van materialen en materieel.
Opstellen van bouwtijdberekeningen en planningen.
Aanvragen en beoordelen offertes van onderaannemers.

 

.